Skip to main content

Shinbunkaku

Shibunkaku 2024AWNY

Sekine Yoshio
No. 174
Oil on canvas
1968
33.5 x 24.4 cm ; 35 x 26 cm (overall)
Credit: Shinbunkaku